Du kan IKKE komme på legekontoret hvis du mistenker at du har corona.

Ved luftveisplager ber vi om at du tar en hurtigtest før du kommer.


Viktig informasjon

Legekontoret

Benytt HelseNorge.no

BENYTT HELSENORGE.NO FOR BESTILLING AV RESEPTER OG TIMER, SAMT FORESPØRSLER.