Ansatte


Lege i Spesialisering

Ann-Kristin

Autorisert Legesekretær

Inger-Lise 

Autorisert Legesekretær

Linn

Autorisert Legesekretær

Kristian Kolmannskog

Fastlege Spesialist i Allmennmedisin

Sadia Ibrahim

Fastlege Spesialist i Allmennmedisin

Kirsti Waage

Fastelege Spesialist i Allmennmedisin

Theodor O. C. Ellingsen

Fastlege Spesialist i Allmennmedisin & Nevrokirurgi

Ryen Legekontor AS